Zgon, który nastąpił poza terytorium RP, wymaga przewiezienia zwłok z kraju, znajdującego się na obszarze Unii Europejskiej lub poza nim, do docelowego miejsca pochówku, czyli wybranego miasta w Polsce. Zadanie wymaga spełnienia odgórnie narzuconych wymogów sanitarnych, a także dopełnienia formalności. Osoby, które mają za zadanie pochować zmarłego poza granicami Polski, mogą zwrócić się o pomoc do domów pogrzebowych oferujących transport ciała osoby zmarłej za granicą.

Jak szybko sprowadzić ciało lub szczątki krewnego zmarłego za granicą?

Odpowiedzialni za pochówek osoby zmarłej za granicą powinni mieć świadomość, że sprowadzenie ciała do Polski wymaga dopełnienia niezbędnych formalności związanych z transportowaniem zwłok lub szczątków. Warto wiedzieć, jakie dokumenty są potrzebne, aby sprowadzić z zagranicy ciało zmarłego krewnego. Przede wszystkim należy powierzyć to zadanie renomowanym domom pogrzebowym mającym w ofercie tego typu usługi. Specjaliści zatrudnieni w tych placówkach są w stanie dopełnić wszelkich formalności. Nie jest dla nich problemem także język obcy.

Warto pamiętać, że członkowie rodziny zmarłego za granicą muszą otrzymać akt zgonu – wydany na podstawie wystawionej przez tamtejszego lekarza dokumentacji medycznej. Otrzymanie takiego dokumentu wymaga posiadania aktu zgonu zmarłego lub aktu małżeństwa. Ten drugi dokument w niektórych krajach jest wymagany.

Procedury związane z transportem zwłok osób zmarłych poza granicami RP

Posiadanie aktu zgonu, który został wystawiony przez placówkę medyczną działającą w kraju, gdzie zmarł obywatel Polski, wymaga, aby w dalszej kolejności udać się do polskiego konsulatu. Tam odpłatnie otrzymuje się zgodę na transport ciała z zagranicy. Jednocześnie rodzina zmarłego odpowiedzialna za jego pochówek lub oddelegowani przedstawiciele firmy pogrzebowej powinni udać się do starostwa powiatowego właściwego dla miejsca pochówku.

W starostwie powinno się wnioskować o zgodę na przewiezienie ciała do Polski i zorganizowanie pogrzebu. Uzyskanie takiej zgody wymaga przedstawienia dokumentu, który zawiera informacje o przyczynie i okolicznościach śmierci, ze wskazaniem, że nie nastąpiło to na skutek choroby zakaźnej. Należy także pamiętać o postaraniu się o zezwolenie na przewóz ciała zmarłego z zagranicy, które będzie wystawione przez lokalne służby sanitarne. W wielu krajach Unii Europejskiej wskazany dokument nosi nazwę paszportu zwłok, czyli Lichenpass.

Transport zwłok osób zmarłych poza RP drogą morską lub lotniczą

Transport zwłok lub szczątków do Polski może odbywać się drogą lotniczą, lądową lub morską. Wynajęta firma pogrzebowa może zdecydować się na przewiezienie ciała osoby zmarłej na terenie Unii Europejskiej za pomocą przystosowanych do tego celu pojazdów, czyli karawanów. To flota pojazdów przeznaczona wyłącznie do transportowania zwłok lub szczątków ludzkich. W przypadku osób, które zmarły poza granicami Unii Europejskiej, transportowanie zwłok lub szczątków do Polski odbywa się drogą morską lub lotniczą.

Należy pamiętać, że ciało trafia do Polski w zaplombowanej i zapieczętowanej trumnie. Jest ona komisyjnie zamykana i zabezpieczana w prosektorium, gdzie znajduje się ciało lub szczątki. Transport zwłok spoza Unii Europejskiej odbywa się w metalowej trumnie. Należy pamiętać, że profesjonalnie działające firmy pogrzebowe zazwyczaj wystawiają zaświadczenie, że w trakcie przewozu w trumnie znajdują się zwłoki.

Jeśli śmierć nastąpiła w wyniku zabójstwa bądź samobójstwa, a także wypadku o niewyjaśnionych lub niejasnych przyczynach, osoby odpowiedzialne za pochówek muszą dodatkowo postarać się o zezwolenie na pogrzeb osób zmarłych poza RP udzielone przez miejscową komendę policji lub sąd. Tego typu zezwolenie jest wydawane w miejscu, gdzie nastąpił zgon.

Transport zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy wymaga dopełnienia wielu formalności. Osoby odpowiedzialne za pochówek zmarłego mogą powierzyć to zadanie zakładom pogrzebowym oferującym przewiezienie zwłok z zagranicy.

źródło: Elizjum-warszawa.pl