Choć już w 2020 roku dało się zauważyć rosnące ceny stali nierdzewnej, to wyroby z nierdzewki nadal cieszą się niesłabnącą popularnością wśród inwestorów. Z czego wynika wyższa cena stali nierdzewnej i co oznacza dla konsumentów?

 

Malejąca podaż i duże zapotrzebowanie na balustrady ze stali nierdzewiejącej 

Pandemia koronawirusa, która wpłynęła na destabilizację gospodarek światowych, przyczyniła się także do nagłego i długotrwałego zatrzymania produkcji stali nierdzewnej. Dodatkowo kłopoty finansowe wielu firm wpłynęły w sposób destrukcyjny na rynek przetwórstwa, powodując nie tylko zahamowanie zleceń na barierki i balustrady ze stali nierdzewnej, ale i blokując dostawy nierdzewki, zwłaszcza do krajów europejskich. Wiele firm zamknęło się na wiele miesięcy albo znacznie ograniczyło swoją działalność, do czego doprowadziła bardzo szybko malejąca liczba zamówień oraz coraz poważniejsze obostrzenia związane z wirusem, które blokowały swobodny przepływ surowca po świecie. 

Nieustabilizowana sytuacja hut stali dotknęła też swoim zasięgiem rynek azjatycki, który ostatecznie wyszedł z całej sytuacji obronną ręką, więcej na niej zyskując, aniżeli tracąc. 

Kiedy sytuacja epidemiczna trochę się uspokoiła, rynek przetwórstwa stali ruszył po długiej przerwie, a zapotrzebowanie na produkty ze stali nierdzewnej nagle wzrosło, generując nie tylko ogromną ilość zamówień na balustrady i schody stalowe, ale i zwiększając tempo pracy przedsiębiorstw. Bardzo duże zapotrzebowanie na stal nierdzewną szło w parze z małą wydajnością hut, czego konsekwencją bardzo szybko stał się przerost popytu nad podażą oraz znaczny skok cen stali nierdzewnej, której zaczęło brakować na rynku. Taka sytuacja utrzymuje się do dzisiaj, a wiele firm zajmujących się wyrobem stalowych produktów musi uzależniać ich ceny od kosztów pozyskania gotowych komponentów. Stąd rosnące ceny balustrad i barierek ze stali nierdzewnej

 

Dlaczego wzrosły ceny stali nierdzewnej?

Powodów szybkiego wzrostu cen stali nierdzewnej jest kilka. Wszystkie sprowadzają się do wspólnego czynnika, którym jest wybuch epidemii koronawirusa, który zachwiał wieloma branżami, powodując ich nagłą destabilizację lub upadek. Jako główną przyczynę wzrostu cen stali nierdzewnej podaje się zahamowanie przyrostu zamówień na stalowe schody i barierki, oraz późniejsze nagłe przyspieszenie zapotrzebowania na tego typu wyroby stalowe. Wzrost popytu na stalowe produkty był szczególnie zauważalny w drugiej połowie 2020 roku, kiedy zapotrzebowanie na nierdzewkę było tak duże, że skutecznie zatrzymało płynność wyrobu stalowych produktów. Wówczas huty nie nadążały z realizacją zamówień, a te ciągle spływały. Ten status bardzo szybko doprowadził do poważnych braków magazynowych i opóźnień w dostawach stali nierdzewnej, co wyraźnie wpłynęło na wzrost cen deficytowych produktów stalowych. Sytuacja z niestabilnymi cenami nierdzewki utrzymuje się do dziś, destabilizując pracę wielu przedsiębiorstw. 

Kolejnym powodem wzrostu cen stali nierdzewnej jest także sytuacja polityczna na świecie i uwarunkowania finansowe na rynku przetwórstwa metalurgicznego. Poważnym problemem, który pojawił się wraz z pandemią koronawirusa, były restrykcje oraz ograniczenia w swobodnym obrocie towarem. Wiele krajów narzuciło wtedy ograniczenia w dostawie stali nierdzewnej. Niestety niektóre państwa wykorzystały ten fakt. Przykładem są Chiny, które nie tylko nie narzucały sobie dodatkowych ograniczeń i otworzyły granice importu złomu, ale i usprawniły proces przetwórstwa stali. Dzięki temu Chińczycy mogli przejąć od innych krajów nadwyżki dostaw stali nierdzewnej. Jednocześnie rozwiązały też problem deficytu stalowych produktów we własnym kraju. Konsekwencją takiego obrotu spraw była niestety również podwyżka cen stali nierdzewnej, którą zaaprobowały Chin. 

Sytuację na rynku przetwórstwa stali nierdzewnej dodatkowo komplikował fakt, że kraje azjatyckie nie narzucają kar na wytwórców stali nierdzewnej w związku z wysoką emisją CO2, co dzisiaj jest już normą w krajach europejskich. 

źródło: kobamet.pl – balustrady techniczne