Wydajność systemu sprężonego powietrza wpływa na efektywność procesów produkcyjnych. Ma również swój wymiar finansowy związany ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej. Jak zatem można poprawić wydajność układu sprężonego powietrza?  

Kompresor – najważniejszy element systemy sprężania powietrza

Sprężarka powietrza odpowiedzialna jest za wytwarzanie medium roboczego, dlatego też jednym z podstawowych kroków zmierzających do maksymalizacji wydajności układu sprężonego powietrza jest właściwy dobór kompresora do potrzeb procesu produkcyjnego. Kompresor musi zapewniać dostawę medium o odpowiednich parametrach w zakresie ciśnienia, wydajności oraz ewentualnej zmienności dostaw w czasie. Należy podkreślić, że zbyt niska moc urządzenia będzie przyczyną, która nie pozwoli na odpowiednią pracę zakładu. Dlatego też przed zakupem urządzenia należy rozpoznać potencjalne zapotrzebowanie konkretnych procesów produkcyjnych na sprężone medium. Określenie zapotrzebowania na sprężony gaz umożliwi również dobór odpowiednich akcesoriów dodatkowych, w tym urządzeń przeznaczonych do uzdatniania sprężonego powietrza. Warto podkreślić, że separatory, filtry i osuszacze muszą być dobrane do konkretnego modelu sprężarki, aby zapewnić optymalne działanie układu sprężania powietrza. 

Na etapie zakupu kompresora do zakładu warto zadać sobie pytanie, czy planowany proces produkcyjny będzie wykazywał stałe czy zmienne  zapotrzebowanie na medium. W ofercie rynkowej dostępne są zarówno sprężarki o stałej wydajności, jak i o zmiennej prędkości obrotowej. Kompresory o stałej wydajności dedykowane są procesom produkcyjnym, które nie generują dużych fluktuacji w zakresie zapotrzebowania na sprężone powietrze. W przypadku jednak, kiedy zapotrzebowanie procesu na medium robocze ulega stałym zmianom warto rozważyć zakup sprężarki o zmiennej wydajności. Taka decyzja przełoży się na znacząco niższe koszty eksploatacyjne związane z ograniczeniem biegu jałowego kompresora. 

Jak zoptymalizować pracę kompresora?

Kolejnym krokiem powinno być dostosowanie pracy sprężarki do wymagań procesu produkcyjnego. Optymalizacja pracy kompresora powinna skupiać się nie tylko na wytworzeniu wymaganej ilości medium, ale również na dążeniu do redukcji kosztów związanych z jej wytworzeniem. 

Pierwszym krokiem prowadzącym do optymalizacji pracy sprężarki będzie określenie zapotrzebowania na sprężone powietrze a następnym określenie możliwości techniczne, jakimi dysponuje sprężarka oraz pozostałe elementy systemu. Ten etap optymalizacji działania układu jest niezwykle ważny. Co więcej, może wymusić zmiany w budowie całego układu, instalacji dystrybuującej medium robocze, urządzeń związanych z uzdatnianiem, aż do narzędzi znajdujących się na końcowych punktów odbioru. Warto podkreślić, że prawidłowe dostosowanie pracy układu sprężonego powietrza może wiązać się z koniecznością zastosowania elementów wykrywających błędy w instalacji. 

Warto również uwzględnić nie tylko kompresory, urządzenia do uzdatniania, budowę instalacji czy zapotrzebowanie punktów odbioru, ale również ewentualne wycieki z instalacji, które znacząco obniżają wydajność jej działania. Badanie tych wszystkich elementów dostępne jest w ramach audytu sprężonego powietrza. Analiza danych z zastosowanych urządzeń, szczelności instalacji czy budowy orurowania pozwala na opracowanie wytycznych, po wdrożeniu których układ zyska na wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów jego funkcjonowania. 

Optymalizacja pracy układu sprężonego powietrza wymaga stałego monitoringu zarówno pod względem ciśnienia, jak i wydajności pracy. Stąd konieczna jest systematyczna kontrola działania wszystkich elementów układu. Warto podkreślić, że dążenie do poprawy efektywności działania kompresora wraz z całym układem nie musi się wiązać z dużymi nakładami finansowymi. Zwiększoną wydajność w zakresie wytwarzania sprężonego powietrza łatwiej uzyskać zapewniając sprężarce dostęp do powietrza atmosferycznego charakteryzującego się odpowiednimi parametrami w zakresie temperatury i wilgotności, co można uzyskać poprzez odpowiednią wentylację pomieszczenia sprężarkowni.  

źródło: ALMiG kompresory