Pomimo postępującej automatyzacji procesów magazynowych, człowiek nadal jest istotny. Ma on wpływ na sprawność oraz szybkość realizacji kluczowych zleceń związanych między innymi z kompletowaniem i pakowaniem towarów. Szczególnie duże znaczenie ma tu order picker, którego można zatrudnić lub wynająć, korzystając z outsourcingu magazynowego.

Kto to jest order picker i jakie są jego funkcje?

 

Należy podkreślić, iż mówimy o jednym z najważniejszych pracowników magazynu. Order picker odpowiada bowiem za obsługę zamówień oraz przygotowywanie towarów do wysyłki. To oczywiście jedynie ogólny opis tej jakże ważnej funkcji. Żeby lepiej zrozumieć rolę order pickera w procesie magazynowania, warto pokrótce przedstawić wszystkie działania, jakimi zajmuje się na co dzień. Mowa tu w szczególności o:

 • kompletowaniu produktów,
  • przygotowywaniu ładunków do wysyłki (między innymi poprzez pakowanie i naklejenie etykiety),
  • analizie stanu magazynu (a czasem także jego uzupełnianie),
 • sprawdzaniu produktów pod kątem zgodności z zamówieniem, jak również sprawności działania,
 • prowadzeniu dokumentacji dotyczącej wysyłanych produktów i stanu magazynowego,
  • zarządzaniu danymi (najczęściej przy użyciu dedykowanego oprogramowania),
 • obsłudze wózków magazynowych i innych urządzeń służących do transportu towarów,
 • dbaniu o zabezpieczenie produktów,
 • obsłudze zwrotów.

Oczywiście dokładny zakres obowiązków order pickera jest zależny od specyfiki magazynu, jak również zakresu działań realizowanych przez zatrudniającą go firmę. Należy ponadto podkreślić, że pracę tego specjalisty często wspierają nowe technologie. Chodzi nie tylko o rozbudowany system, który pozwala błyskawicznie odnaleźć dany towarów i aktualizować informacje dotyczące magazynu, ale też o urządzenia ułatwiające pakowanie. Wpływ na sprawność pracy magazynu mają więc zatrudnieni ludzie oraz technologie i sprzęt, z jakiego mogą oni korzystać. Warto o tym pamiętać podczas planowania rozwoju firmy.

Outsourcing magazynowy sposobem na lepszą realizację zamówień?

 

Biorąc pod uwagę to, jaką rolę odgrywa order picker, a także inny pracownicy magazynu, nie dziwi fakt, iż wiele firm ma poważne trudności z właściwą obsługą zamówień. Czyli taką, która zagwarantuje zadowolenie końcowego odbiorcy. Mowa tu zwłaszcza o podmiotach działających na rynku e-commerce.

Zarządzanie magazynem, zatrudnianie ludzi, optymalizacja procesów – wszystko to wymaga zasobów, wiedzy i doświadczenia. I właśnie dlatego tak korzystnym rozwiązaniem może okazać się outsourcing magazynowy. Polega on na zleceniu zewnętrznemu podmiotowi realizacji działań związanych z magazynowaniem towarów, ich pakowaniem i wysyłką.

Specjaliści wszystko to biorą na siebie. Zapewniają dostęp do przestrzeni, w której mogą być magazynowane produkty, obsługą logistyczną, a także kompletowanie i optymalizację zaplanowanych oraz realizowanych procesów. Również tych, które mieszczą się w zakresie obowiązków order pickera. Na jakie więc korzyści mogą liczyć firmy, które decydują się na outsourcing usług magazynowych? Spośród tych najważniejszych trzeba wymienić:

 • oszczędność pieniędzy – firma nie musi bowiem zajmować się organizowaniem przestrzeni magazynowej, ani zatrudnianiem ludzi do obsługi towarów i zamówień,
 • zadowolenie klientów – ponieważ otrzymają oni zakupiony produkt szybko, bez żadnych opóźnień, ani innych problemów,
 • możliwość współpracy z profesjonalistami – którzy zagwarantują nie tylko sprawną realizację wszelkich usług, ale również fachowe doradztwo w tym zakresie,
 • lepsze zarządzanie pracą sklepu – w ramach outsourcingu realizowane jest wsparcie o charakterze kompleksowym. Od składowania towarów i aktualizowania stanu magazynu, po przygotowanie produktów do wysyłki i przyjmowanie zwrotów.

Outsourcing magazynowy pozwala spełnić surowe wymagania rynkowe bez konieczności poświęcania na ten cel pokaźnych środków finansowych. Szczególnie wtedy, gdy polegać będzie on na współpracy ze sprawdzonymi, cenionymi podmiotami.

źródło: Toplogistic.pl