Systemy rurociągowe do gazów medycznych muszą spełniać określone wymogi i normy dotyczące wyrobów medycznych. Dlatego też instalację takiego system należy zlecić profesjonalistom. Nawet najmniejsze błędy projektowe w tej dziedzinie mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie pacjentów. Co to jest tlen medyczny i jakie zastosowanie ma instalacja podtlenku azotu? Dowiesz się tego z poniższego artykułu!

Rodzaje gazów medycznych oraz ich zastosowanie

Gazy medyczne są nieodłącznym elementem w leczeniu, diagnostyce i profilaktyce wielu chorób. Są niezbędne również do przechowywania płynów ustrojowych oraz organów, a największą rolę odgrywają w anestezjologii. Poniżej omawiamy poszczególne gazy oraz ich zastosowanie

  1.  Tlen medyczny – gaz ratujący życie, używany do resuscytacji, wentylacji płuc czy wspomagania oddychania. 
  2.  Sprężone powietrze medyczne/lecznicze/stomatologiczne/techniczne – mieszanina gazów, którą wykorzystuje się do napędu sprzętu medycznego i aerozoloterapii, gdzie pełni funkcję nośnika dostarczającego wziewnych anestetyków. 
  3. Tlenek azotu – jest odpowiedzialny za rozszerzanie naczyń w płucach, w związku z czym jest bardzo przydatny u wcześniaków.
  4. Dwutlenek węgla medyczny – jest on niezbędny przy zabiegach laparoskopowych, endoskopowych, artroskopowych.
  5. Podtlenek azotu – używany jako anestetyk przy znieczuleniach ogólnych. Działa przeciwbólowo w połączeniu z tlenem. Ma szerokie zastosowanie w stomatologii.
  6. Hel medyczny – ułatwia oddychania, a w połączeniu z tlenem pomaga w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych. 
  7. Azot – pozwala utrzymać niskie temperatury.

Inna instalacja gazowa to podciśnieniowa próżnia medyczna, która jest niezbędna podczas zabiegów i operacji. Odsysa ona śluzy i płyny infuzyjne. Wyróżniamy także odciągi gazów anestetycznych. Chronią one zespół medyczny przed wdychaniem gazów anestetycznych, podawanych choremu.

Instalacja gazów medycznych

Instalacje gazowe są niezbędne w większości placówek medycznych. Taki system musi składać się ze źródła zasilania, z którego gazy medyczne rozprowadza się poprzez system rurociągów do jednostek zasilających. Inne części to alarmy, systemy zasilania awaryjnego czy systemy sygnalizacji. Do każdego źródła zasilania bowiem muszą należeć aż 3 źródła:

  1. Podstawowe;
  2. Awaryjne, które zadziała, jeśli dojdzie do uszkodzenia źródła odstawowego;
  3. Rezerwowe, które służy do wsparcia drugiego źródła w czasie awarii pierwszego, a także, jeśli któreś ze źródeł jest serwisowane.

Instalacje muszą działać w pełni automatycznie. Oznacza to, że nie istnieją żadne rozwiązania mechaniczne, które miałyby wymagać ingerencji personelu technicznego. Ma być on jedynie poinformowany o fakcie ewentualnego przełączenia  źródeł zasilania. Co więcej, automatyczne przełączanie pozwala na równomierne eksploatowanie wszystkich źródeł, co ma pozytywny wpływ na zmniejszenie kosztów użytkowania instalacji.
Kompletne systemy wytwarzania powietrza medycznego, agregaty próżniowe, systemy redukcyjne gazów sprężonych są wyrobami medycznymi, które muszą spełniać wszelkie wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 7396-1:2016.