Zgodnie z przepisami zapory drogowe należą do grupy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanych przy robotach prowadzonych w pasie drogowym. Często, mijając roboty drogowe, możemy zauważyć funkcjonalność i skuteczność stosowanych tam zapór. Czy to jedyne możliwe zastosowanie tej wygodnej metody odgradzania terenu? Podpowiadamy, komu przydadzą się zapory drogowe.

Charakterystyka zapór drogowych

Na wstępie należy zaznaczyć, że pośród zapór drogowych można wyróżnić zapory pojedyncze i podwójne. Zapora pojedyncza może przyjmować formę zapory szerokiej. W przepisach określono również odmienne oznakowanie do każdej z nich. Zgodnie z ich zapisami zapora pojedyncza to U-20a, zapora drogowa pojedyncza szeroka to U-20b, a zapora drogowa podwójna – U-20c. Na zaporę drogową składa się tablica wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,25 mm. Fronty tablic są wytwarzane z folii odblaskowej I lub II generacji dla zwiększenia widoczności. To nie jedyny wariant zapór drogowych

Mogą występować również pod postacią plastikowej zapory drogowej. Jednolita konstrukcja sprawia, że są wyjątkowo wytrzymałe. Dodatkowo charakteryzują się możliwością szybkiego i łatwego montażu oraz niską wagą, co znacząco ułatwia operowanie nimi przy codziennym użytku. Zapory drogowe to element, który można wyposażyć w dodatkowe akcesoria, takie jak lampy ostrzegawcze czy znaki drogowe.

Gdzie i komu przydadzą się zapory drogowe?

Zapory drogowe wykorzystywane do wygradzania części jezdni powinny być zawsze wyposażone w elementy odblaskowe i ostrzegawcze. Najważniejsze oraz najczęstsze zastosowanie zapór drogowych to zabezpieczenie miejsca robót prowadzonych na drogach. Oznacza to, że zapory drogowe są nieodzownym elementem wyposażenia firm oraz ekip remontujących drogi i specjalizujących się w zadaniach oraz pracach prowadzonych na pasie jezdni. Zgodnie z przepisami w celu wygradzania miejsc robót, które są prowadzone w pasie drogowym, np. wzdłuż jezdni, stosuje się pojedyncze zapory drogowe U-20a. Zapory pojedyncze szerokie U-20b wykorzystuje się przy wykonywaniu wygrodzeń poprzecznych. Podczas umieszczania zapór drogowych należy zwrócić uwagę, że przy wygrodzeniach wzdłuż jezdni niezbędne jest zachowanie ciągłości zapór. 

Zapory drogowe podwójne U-20c stosuje się, gdy miejsce robót, które musi zostać wygrodzone, znajduje się na chodnikach, ciągach pieszych, ciągach pieszo-rowerowych i ścieżkach rowerowych. W poszczególnych sytuacjach różna jest wysokość, na jakiej zostaje umieszczona bariera. Dolna krawędź bariery drogowej ustawionej na jezdni musi być umieszczona na wysokości od 0,9 do 1,1 m. Pomiaru dokonuje się od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapór. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy zapora drogowa jest używana w terenie zabudowanym bezpośrednio na skrzyżowaniu dróg. Dopuszczalne jest wtedy umieszczenie jej poniżej 0,9 m, aby nie ograniczała widoczności innym kierującym i uczestnikom ruchu. Zapory drogowe typu U-20c na ciągach pieszych i rowerowych oraz chodnikach powinny być umieszczane w taki sposób, aby górna krawędź pasa zapory znajdowała się na wysokości 0,3 m nad poziomem nawierzchni.