Hałas w miejscu pracy nie jest zjawiskiem pożądanym. Nadmierna ekspozycja na hałas powoduje problemy zdrowotne u pracowników, a  także obniżenie wydajności i efektywności pracy. Z pracą kompresorów nierozerwalnie wiąże się hałas, większy lub mniejszy w zależności od modelu urządzenia i jego producenta. Co w takiej sytuacji mogą zrobić zakłady, których podstawowa działalność opiera się na wykorzystywaniu sprężonego powietrza, a więc na pracy sprężarek? Podpowiadamy jak ograniczyć hałas w zakładzie, w którym pracują kompresory.

Dopuszczalny poziom głośności w zakładzie

Nadmierny hałas, w tym emitowany przez maszyny i urządzenia, ma bardzo niekorzystny wpływ na osoby przebywające w jego otoczeniu. Świadomość szkodliwości hałasu na zdrowie wśród pracodawców i pracowników również rośnie. Sprawia to, że użytkownicy kompresorów i innych urządzeń poszukują maszyn emitujących możliwie jak najmniej hałasu. Wymusza to na producentach stosowanie rozwiązań wygłuszających i ograniczających emisję hałasu. 

Dopuszczalny poziom głośności na stanowisku pracy nie został precyzyjnie określony w przepisach. W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z 17 maja 2006 w sprawie maszyn wskazano jedynie wytyczne dotyczące hałasu emitowanego przez użytkowane maszyny. Zgodnie z tą dyrektywą producenci są zobowiązani projektować maszyny emitujące niski poziom hałasu oraz wyposażone w środki ograniczające źródło jego powstawania przez zastosowanie odpowiednich materiałów, unikanie rezonansu, projekty tłumików, odpowiednie zaprojektowanie przewodów i rur, itp. A oprócz tego użytkownicy maszyn muszą być informowani o wartościach poziomu emisji hałasu w instrukcji użytkowania dla maszyny, kiedy poziom hałasu przekracza 70 dB.

Sposoby na hałas wytwarzany przez kompresory

Jest kilka sposobów pozwalających na ograniczenie poziomu hałasu emitowanego przez kompresory. Jednym z nich jest zorganizowanie oddzielnego pomieszczenia na sprężarkownię. Na wybór tej metody ograniczania hałasu i jego tłumienia decydują się  firmy, których siedziba jest na tyle obszerna, że daje możliwość wydzielenia osobnego pomieszczenia, gdzie będą zlokalizowane wszystkie kompresory. Zastosowanie odpowiedniego uszczelnienia i drzwi dźwiękoszczelnych pozwoli skutecznie odizolować hałas od pomieszczeń, w których przebywają pracownicy. 

Dobrą i skuteczną metodą ochrony przed nadmiernym hałasem jest również stosowanie środków ochrony indywidualnej słuchu. Mogą to być zatyczki do uszu, nauszniki czy nauszniki aktywne. Ich stosowanie jest niezbędne zawsze, gdy poziom hałasu w miejscu pracy przekracza 70 dB. W przypadku hałasu o mniejszym natężeniu ochrona słuchu przy pomocy zatyczek lub nauszników jest jedynie dobrą praktyką, a nie obowiązkiem. 

W sytuacji, gdy pracownicy wykonują swoje codzienne zadania w bezpośrednim sąsiedztwie kompresorów, warto zastosować również osłony pochłaniające dźwięk i wibracje generowane przez maszyny i przenoszone na podłoże. Nie jest to rozwiązanie w 100% eliminujące hałas, jednak może w znaczącym stopniu obniżyć jego poziom. Ponadto warto pomyśleć o poziomie hałasu już na etapie zakupu kompresorów i wybierać urządzenia, których producent deklaruje najniższy poziom hałasu podczas pracy.

Nowoczesne osłony dźwiękochłonne — najlepsze rozwiązanie na hałas

Skoro wspomnieliśmy już o wyborze cichych urządzeń, to warto wiedzieć, co stoi za niskim poziomem hałasu emitowanym przez sprężarki. Główną rolę w tym zakresie odgrywają nowoczesne technologie i stosowanie do produkcji kompresorów materiałów, które sprzyjają cichszej pracy. Oprócz tego niektórzy producenci zaczęli wyposażać produkowane przez siebie sprężarki w specjalne obudowy lub osłony dźwiękochłonne. Jest to rozwiązanie stosowane w kompresorach przemysłowych. Zapewniają znaczące obniżenie hałasu emitowanego przez urządzenie, a jednocześnie nie wpływają na pogorszenie jakości i wydajności pracy oraz bezawaryjność. Tym samym warto pamiętać, że najlepszym rozwiązaniem jest zakup cichego, dobrze wygłuszonego urządzenia do produkcji sprężonego powietrza. A jeśli już posiadasz starszy, głośniejszy model kompresora to zabezpiecz go samodzielnie osłoną, umieść w oddzielnym pomieszczeniu i zagwarantuj pracownikom zatyczki i słuchawki ochronne. Wszystkie te działania wpłyną na ograniczenie hałasu w zakładzie, w którym pracują kompresory.